Genel Bilgiler

Toplantı Yeri
Susesi Otel ve Kongre Merkezi, Belek, Antalya

Toplantı Dili
Toplantı dili Türkçe olup, İngilizce sunumlar sırasında simültane tercüman olacaktır.

Davet Mektubu
Katılımcılara, çalışmış oldukları kurumlardan izin alabilmesi için talep edildiği taktirde Organizasyon Sekreterliği tarafından davet mektubu gönderilecektir.

Stand ve Sergi
İlaç ve medikal firmaların stand sergileri toplantı süresince ziyaretinize açık olacaktır.

Katılım Belgesi
Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantının son günü 23 Kasım 2024 tarihinde, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgeleri kayıt masasından alınabilecektir.

Kredilendirme
Kongre, Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından “Sürekli Tıp Eğitimi (STE)” kredi puanı ile kredilendirilecektir.

Önemli Tarihler
Son Erken Kayıt Tarihi: 1 Temmuz 2024
Son Erken Konaklama Tarihi: 1 Temmuz 2024
Son Bildiri Gönderim Tarihi: 15 Haziran 2024

ÖNEMLİ TARİHLER