Bilimsel Program


Saat Salon A Saat Salon B Saat Salon C
  KOZMETOLOJİ KURSU   DERMOSKOPİ KURSU   DERMATOCERRAHİ KURSU
14:00 - 15:40 Moderatörler: Berna ŞANLI, İlgen ERTAM SAĞDUYU 14:00 - 15:30 Oturum-1
Moderatörler:
Fezal ÖZDEMİR, Sedef ŞAHİN
14:00 - 16:00 Oturum-1 
Moderatörler: 
Tuğrul DERELİ, Ali KARAKUZU
14:00 - 14.20 Estetik ve Kozmetik Uygulamalarda Aydınlatılmış Onam
Burcu YAMANGÖKTÜRK SOLAK
14:00 - 14:30 Nevuslar
Sedef ŞAHİN
14:00 - 14.20 Lokal anestezi ve dermatocerrahide ipuçları
Sezgi SARIKAYA SOLAK
14:20 - 14:40 Videolarla Saç Ekiminde Temel Prensipler ve Yöntemler
Ekrem CİVAŞ
14:30 - 15:00 Melanom
Fezal ÖZDEMİR
14:20 - 14:40 Eksizyon teknikleri
Seher BOSTANCI
14:40 - 15.00 Videolarla Otolog Hücresel Tedaviler ve Cilt/Cilt Altı Doku Transferi
Ulaş GÜVENÇ
15:00-15:15 Diğer Melanositik, Melanotik Lezyonlar (Melanozi, Lentigo, vs.)
Gamze ERFAN
14:40 - 15.00 Sütür teknikleri
Necmettin AKDENİZ
15:00 - 15:20 Botulinum Toksin Uygulamaları: Alın, Glabella, Crows Feet, Masseter, Aksilla
Başak KANDİ
15:15 - 15:30 Diğer Nonmelanositer Lezyonlar (Seboreik keratoz, Aktinik keratoz, Dermatofibrom)
Şirin YAŞAR
15:00 - 15:20 Flep-Greft Uygulamaları
Alper ALYANAK
15:20 - 15:40 Tartışma 15:30 - 15:40 Tartışma 15:20 - 15:40 Tartışma
15:40 - 16:00 Kahve Arası 15:40 - 16:00 Kahve Arası 15:40 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 18:20 Moderatörler: Berna ŞANLI, İlgen ERTAM SAĞDUYU 16:00 - 17:15 Oturum-2
Moderatörler:
Ercan ARCA, Murat ÖZTAŞ
16:00 - 17:30 Oturum-2
Moderatörler: 
Güzin ÖZARMAĞAN, Yaşar Gül DENLİ
16:00 - 16:20 Videolarla Üst Yüz Dolgu Uygulamaları: Frontal, Temporal ve Göz Çevresi
Gonca GÖKDEMİR
16:00- 16:15 Bazal hücreli karsinom
Ercan ARCA
16:00 - 16:20 Kriyocerrahide püf noktalar
Tuğrul DERELİ
16:20 - 16:40 Videolarla Orta Yüz Dolgu Uygulamaları: Zigoma, Preauriküler, Nazolabial, Burun
Yelda KAPICIOĞLU
16:15- 16:30 Skuamöz hücreli karsinom
Bengü ÇEVİRGEN CEMİL
16:20 - 16:40 Tırnak Ünitesi Biyopsisi
Pelin KOÇYİĞİT
16:40 - 17:00 Videolarla Alt Yüz Dolgu Uygulamaları: Jawline, Marionette, Dudak
Nezih KARACA
16:30 - 16:45 Damar Yapıları ve Damarsal Lezyonlar
Murat ÖZTAŞ
16:40-17:00 Elektrocerrahide püf noktalar
Vefa Aslı ERDEMİR
17:00 - 17:20 Videolarla Temel İp Uygulamaları 
Abdullah YILDIZ
16:45 - 17:00 Mukoskopi
Özlem ÖZBAĞCIVAN
17:00-17:20 Saçlı Deri Biyopsisinde püf noktalar
Gülcan SAYLAM KURTİPEK
17:20- 17:40 Erken ve Geç Dönem Dolgu Komplikasyonları: Neden Olur? Nasıl Önlenir? Nasıl Yönetilir?
Hakan ERBİL
17:00- 17:15 Tartışma 17:20- 17:30 Tartışma
17:40 - 18:00 Botulinum Toksin Komplikasyonları: Neden Olur? Nasıl Önlenir? Nasıl Yönetilir?
Zehra AŞİRAN SERDAR
17:15 - 17:30 Kahve Arası    
18:00 - 18:20 Tartışma 17:30 - 18:45 Oturum-3
Moderatörler:
İkbal Esen AYDINGÖZ, Bengü Nisa AKAY
   
    17:00 - 17:15 Trikoskopi
Özgür TİMURKAYNAK
   
    17:15 - 17:30 Onikoskopi
Bengü Nisa AKAY
   
    17:30 - 17:45 İnflamaskopi
İkbal Esen AYDINGÖZ
   
    17:45 - 18:00 Entomoskopi
Ece GÖKYAYLA
   
    18:00 - 18:30 Kendimizi Deneyelim
Tülin GÜLEÇ, M. Cüneyt SOYAL
   
    18:30 - 18:45 Tartışma    


* Kurs katılımları ücretsiz olup kongre kaydı yapılması gereklidir.

Saat Salon A Salon B Salon C
08:30 - 09:45 AKNE VE ROZASEDE GÜNCEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
  İdil ÜNAL, Şebnem AKTAN
MUKOZA HASTALIKLARI
Oturum başkanları:
Günseli ÖZTÜRK, Can CEYLAN
SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanı:
Handan KELEKÇİ, Nermin KARAOSMANOĞLU
08:30 - 08:45 Aknede topikal ve sistemik tedaviler
Aysun ŞİKAR AKTÜRK
Olgularla oral mukoza- Beyaz lezyonlar                                   
Ayşin KÖKTÜRK
 
08:45 - 09:00 Rozasede topikal ve sistemik tedaviler
Sema AYTEKİN
Olgularla oral mukoza- Pembe lezyonlar
Ayşenur BOTSALI
 
09:00 - 09:15 Dermatoloji pratiğinde isotretinoin kullanımı
Asude KARA POLAT
Olgularla oral mukoza- Kahverengi lezyonlar
Sühan GÜNAŞTI
 
09:15 - 09:30 Akne ile ilişkili otoinflamatuar hastalıklar
Ayşe Serap KARADAĞ
Genital ülsere yaklaşım
Ayşe KAVAK
 
09:30 - 09:45 Tartışma Tartışma  
09:45 - 10:15 KAHVE ARASI
10:15 - 11:30 HİDRADENİTİS SUPPURATİVA
Oturum Başkanları:
  Ertan YILMAZ, Emel FETİL
VENERİAN HASTALIKLAR
Oturum Başkanları:
Sedat ÖZÇELİK, Perihan ÖZTÜRK
SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Serkan YAZICI, Bengü ÇEVİRGEN CEMİL
10:15 - 10:30 Hidradenitis suppurativa: klinik fenotipler ve evreleme
Ercan ÇALIŞKAN
21.yüzyılda Sifiliz
Nilgün SAYMAN
 
10:30 - 10:45 Hidradenitis suppurativa: topikal ve biyolojik dışı sistemik tedaviler     
Meltem TÜRKMEN
Genital HPV-Tedavi ve aşılama
Kenan AYDOĞAN
 
10:45 - 11:00 Hidradenitis suppurativa: biyolojikler
Bilal DOĞAN
HIV hastalarında deri bulguları
Filiz CANPOLAT
 
11:00 - 11:15 Hidradenitis suppurativa: cerrahi
Mustafa Kürşat EVRENOS
Genital herpes 
Erhan AYHAN
 
11:15 - 11:30 Tartışma Tartışma  
11:30-12:00 Konferans
Oturum Başkanı:
Meltem ÖNDER
Pediatric atopic dermatitis
Regina FÖLSTER-HOLST
   
12:00-12:30 Konferans
Oturum Başkanı:
Nilgün ŞENTÜRK
Nellie KONNIKOV
   
12:30 - 13:00 ÖĞLE ARASI
13:30-14:00 Uydu Sempozyumu  Uydu Sempozyumu
14:00-14:30 Uydu Sempozyumu Uydu Sempozyumu
14:30 - 16:00 MELANOM DIŞI DERİ KANSERLERİ
Oturum Başkanları:
Şebnem ÖZKAN, Akın AKTAŞ
2024 DERMATOLOJİ LİTERATÜRÜNÜ GÖZDEN GEÇİRELİM
Oturum Başkanları:
 Selda Pelin KARTAL, Mustafa ATASOY
SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Ayşin KÖKTÜRK, Meltem USLU
14:30-14:45 Aktinik keratoz ve alan kanserizasyonu
Çağrı TURAN
Atopik dermatit
Selda IŞIK MERMUTLU
 
14:45-15:00 Non melanom deri kanserlerinde cerrahi tedavi ve takip
Bengü GERÇEKER TÜRK
Alopesi areata
Hilal KAYA ERDOĞAN
 
15:00-15:15 Bazal hücreli karsinom-tedavide yenilikler
Duygu GÜLSEREN
Hidradenitis suppurativa
Selami Aykut TEMİZ
 
15:15-15:30 Skuamöz hücreli karsinom-tedavide yenilikler
Evren ODYAKMAZ DEMİRSOY
Psoriazis
Sema KOÇ YILDIRIM
 
15:30-15:45 Olgularla nadir görülen deri tümörleri
Gürsoy DOĞAN
Vitiligo
Ferdi ÖZTÜRK
 
15:45-16:00 Tartışma Tartışma  
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:00 Konferans
Oturum Başkanı:
Fezal ÖZDEMİR
Melanoma 2024
George REIZNER
   
17:00-18:15 ÜRTİKER VE ANJİÖÖDEM
Oturum Başkanları: 
Sibel ALPER, Oktay TAŞKAPAN
PSİKODERMATOLOJİ
Oturum  Başkanları:
Ertuğrul AYDEMİR, İlknur KIVANÇ ALTUNAY
SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Kıymet BAZ, Ferdi ÖZTÜRK
17:00-17:15 Kronik ürtiker hastalarında hangi tetkikleri isteyelim?
Rafet KOCA
Prurigo ve kronik pruritusa yaklaşım
Nurşad ÇİFTÇİ
 
17:15-17:30 Kronik ürtiker tedavisinde yeni ne var?
Ekin ŞAVK
Olgularla artefakt dermatitleri
İlknur KIVANÇ ALTUNAY
 
17:30-17:45 İzole anjioödemli hastaya algoritmik yaklaşım
Andaç SALMAN
Parazit delüzyonları, vücut dismorfik bozukluğu ve psikodermatolojide diğer zorlandıklarımız
Semahat ALP 
 
17:45-18:00 Ürtikeryal dermatozlar
Ragıp ERTAŞ
Çocuk istismarı-Nasıl tanırım, ne yapmalıyım?          
Melek ASLAN KAYIRAN
 
18:00-18:15 Tartışma Tartışma  
18:15-19:00 Açılış Töreni    
Saat Salon A Salon B Salon C
08:30 - 09:45 SAÇ HASTALIKLARINDA TEDAVİ
Oturum Başkanları:
Yalçın TÜZÜN, Server SERDAROĞLU
OTOİMMUN BÜLLÜ HASTALIKLAR
Oturum Başkanları:
Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU, Soner UZUN
SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Hülya CENK, Ömer Faruk ELMAS
08:30-08:45 Androgenetik alopesi tedavisinde yenilik var mı?
Göknur KALKAN
Büllöz pemfigoid –Tanı-tetikleyiciler-tedavi
Meltem USLU
 
08:45-09:00 Alopesi areatada güncel
Güneş GÜR AKSOY
Pemfigus –Tanı-tetikleyiciler-tedavi
Savaş YAYLI
 
09:00 - 09:15 Telogen effluvium
Nilgün SOLAK
Diğer pemfigoid grubu hastalıklar
Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU
 
09:15 - 09:30 Skatrisyel alopesiler
Özlem DİCLE
Ig A ilişkili hastalıklar
Soner UZUN
 
09:30 - 09:45 Tartışma Tartışma  
09:45 - 10:15 KAHVE ARASI
10:15 - 11:30 ATOPİK DERMATİT
Oturum Başkanları:
Başak YALÇIN, Neslihan ŞENDUR
PİGMENTASYON BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanları:
Hayriye SARICAOĞLU, Mualla POLAT
SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Göknur KALKAN, Suzan DEMİR PEKTAŞ
10:15 - 10:30 Atopik dermatit ve bağırsak mikrobiyotası
Semra KURUTEPE
Melazmada topikal tedaviler
Recep DURSUN
 
10:30 - 10:45 Atopik dermatit-Olgularla klinik fenotipler
Serap UTAŞ
Melazmada kozmetik işlemler (Lazer, PRP, Mezoterapi)
Nida KAÇAR
 
10:45 - 11:00 Atopik dermatitin topikal ve konvansiyonel sistemik ajanlarla tedavisi
Filiz TOPALOĞLU DEMİR
Hipopigmente lezyonlarda ayırıcı tanı
Fatma AYDIN  
 
11:00 - 11:15 Atopik dermatitin biyolojikler ve JAK inhibitörleriyle tedavisi
Burhan ENGİN
Pediatrik vitiligoda tedavi
Filiz CEBECİ
 
11:15 - 11:30 Tartışma Tartışma  
11:30-12:30 Konferans:  
Oturum başkanı:
Ali Tahsin GÜNEŞ 

Cutaneous side effects of immune checkpoint inhibitors and antibody drug conjugates  
J. L. BOLOGNIA
   
12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 - 14:00 Uydu Sempozyumu  Uydu Sempozyumu                               
14:00-14:30 Uydu Sempozyumu Uydu Sempozyumu  
14:30 - 16:15 MELANOM
Oturum Başkanları:
Ayşen KARADUMAN, Vahide BAYSAL AKKAYA
PEDİATRİK DERMATOLOJİ
Oturum Başkanları:
Sevgi BAHADIR, Serap UTAŞ
SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Deniz DEMİRSEREN,  Mustafa TUNCA
14:30 - 14:45 Lentigo maligna mı melanom mu?-Olgularla tanı
Gamze ERFAN
Neonatal dermatoloji-Olgu dayalı tartışma
Rebiay KIRAN
 
14:45 - 15:00 Nevüsten melanoma
Bengü Nisa AKAY
Çocuk hastalarda vasküler lezyonlar-Tanı ve tedavi yaklaşımı
Ayşe Deniz YÜCELTEN
 
15:00 - 15:15 Eyvah melanomu atladım mı? Olgularla melanom ve taklitçileri
Sedef ŞAHİN
Çocukluk çağı viral ekzantemleri-Eski ve yeni
Sibel ERSOY EVANS
 
15:15 - 15:30 Melanomda olgularla evreleme
Ömer FARUK ELMAS
Çocuk hastalarda sık görülen dermatolojik sorunlar ve tedavileri-Skabiyez, verruka ve diğer zorlandıklarımız
Seçil VURAL
 
15:30 - 15:45 Melanomda evreye göre tedavi yaklaşımı
Atike ERDOĞAN
Histiyositozlar
Deniz AKKAYA
 
15:45 - 16:00 Melanom hastasını nasıl takip edelim?
Gülsüm GENÇOĞLAN
Pediatrik aciller
Deniz AKSU ARICA
 
16:00 - 16:15 Tartışma Tartışma  
16:15 - 16:45 KAHVE ARASI
16:45 - 19:00 Türk Dermatoloji Derneği Genel Kurulu    
Saat Salon A Salon B Salon C
08:30 - 09:45 PSORİAZİS
Oturum Başkanları:
Mehmet Ali GÜRER, Tülin ERGUN
TIRNAK
Oturum Başkanları:
Ayten FERAHBAŞ KESİKOĞLU, Turna İLKNUR
SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Evren ODYAKMAZ DEMİRSOY, Ayda ACAR
08:30 - 08:45 Psoriaziste konvansiyonel tedaviler ve takibi
Sevgi AKARSU
Tırnak renkleri-Tanıdan tedaviye
Ayça CORDAN YAZICI
 
08:45 - 09:00 Pediatrik psoriasis-Tanı ve tedavi
Arzu KILIÇ
Onikomikozda zorlandıklarımız
İjlal ERTURAN
 
09:00 - 09:15 Hangi hastada hangi biyolojiği kullanmalıyım?
Tülin ERGUN
Benign ve malign tırnak tümörleri
Fatih GÖKTAY 
 
09:15 - 09:30 Psoriazis tedavisinde yeni ne var?
Esra ADIŞEN
Tırnak distrofileri
Ayşe AKMAN
 
09:30 - 09:45 Tartışma Tartışma  
09:45 - 10:15 Kahve arası
10:15 - 11:30 DERİ LENFOMALARI
Oturum  Başkanları:
Hatice ERDİ ŞANLI, Dilek BAYRAMGÜRLER
DERMATOLOJİDE ACİLLER
Oturum Başkanları:
Mehmet Salih GÜREL, Melih AKYOL
SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanı:
Ali Haydar PARLAK, Gülhan GÜREL
10:15 - 10:30 MF tanı ve evreleme
Ayda ACAR
SJS-TEN
İlkay CAN 
 
10:30 - 10:45 Olgularla MF varyantları
Hatice ERDİ ŞANLI
Anafilaksi
Kemal ÖZYURT
 
10:45 - 11:00 Erken evre MF'te tedavi seçenekleri
Serkan YAZICI
Eritrodermi
Neslihan DEMİREL ÖĞÜT
 
11:00 - 11:15 MF tedavisinde karşılaşılan sorunlar
Dilek BAYRAMGÜRLER
Nekrotizan fasiit
Dilek SEÇKİN GENÇOSMANOĞLU
 
11:15 - 11:30 Tartışma Tartışma  
11:30 - 12:00 Konferans
Oturum başkanı:
Özlem DİCLE

Hair loss from trichoscopy to therapy
Lidia RUDNIKA
   
12:00 - 12:30 Konferans
Oturum başkanı:
Pelin KOÇYİĞİT

Cellulite: A novel treatment for a frustrating problem
Martin KASSIR
   
12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 - 14:00 Uydu Sempozyumu                                                                   Uydu Sempozyumu                                 
14:00-14:30 Uydu Sempozyumu Uydu Sempozyumu  
14:30 - 16:00 BİYOLOJİKLER ve KÜÇÜK MOLEKÜLLER
Oturum Başkanları:
Afet AKDAĞ KÖSE, Emel BÜLBÜL BAŞKAN
BEHÇET VE VASKÜLİTLER
Oturum Başkanları:
Erkan ALPSOY, Ümit TURSEN
DERMATOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ
Oturum Başkanları:
Esen ÖZKAYA, Ülker GÜL
14:30 - 14:45 Kanser ve immunsupresyon
Özlem SU KÜÇÜK
Behçet hastalığında klinik ve tanı
Erkan ALPSOY
Sitoloji
Murat DURDU
14:45 - 15:00 Enfeksiyonlar
Zafer TÜRKOĞLU
Behçet hastalığında konvansiyonel tedaviler
Deniz DEMİRSEREN
Wood bakısı
Ömer KUTLU
15:00 - 15:15 Gebelik ve pediatri
Emel BÜLBÜL BAŞKAN
Behçet hastalığında yeni tedaviler
Ayşe BOYVAT
Skabiyez ve demodikoziste mikroskobik inceleme  
Aslan YÜREKLİ
15:15 - 15:30 Aşılama
Sibel DOĞAN GÜNAYDIN
Kutanöz vaskülitlerde algoritmik tanı
Zeynep TOPKARCI
Dermatopatolojide ipuçları                                            
Nilsel İLTER
15:30 - 15:45 Uzun süreli kullanım
Aslı HAPA
Kutanöz vaskülitlerde sistemik tedaviler
Gülhan GÜREL
Deri Yama Testi                                               
Esen ÖZKAYA
15:45 - 16:00 Tartışma Tartışma Prick test
Esen ÖZKAYA
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 17:45 KOZMETOLOJİ OTURUMU (Lazerler)
Oturum Başkanları:
Gönül ERGENEKON, Zafer KURUMLU
OLGULARLA BEYİN FIRTINASI
Oturum Başkanları:
Güliz İKİZOĞLU, Emel ERDAL
 
16:30-16:45 Deri rejuvenasyonunda lazerler
Yasemin ORAM
Olgularla palmoplantar keratoderma ile ilişkili genodermatozlar
Can BAYKAL
 
16:45-17:00 Pigmente lezyonlar ve dövmelerde lazerler
Zennure TAKÇI
Olgularla-Bağ dokusu hastalıkları
Müge GÜLER ÖZDEN
 
17:00-17:15 Skar tedavisinde enerji bazlı cihazlar   
Şerafettin SARAÇOĞLU
Olgularla-Granülomatöz hastalıklar    
Müzeyyen GÖNÜL
 
17:15-17:30 Vasküler lezyonlarda lazerler 
Gökhan GÖKLER
Olgularla-Leishmaniasis                                             
İsa AN
 
17:30-17:45   Tartışma  
Saat Salon A Salon B
09:00 - 10:00 TEDAVİDE ZORLANDIKLARIMIZ
Oturum Başkanları:
Ayla GÜLEKON, Zekayi KUTLUBAY
İLAÇ ERÜPSİYONLARI
Oturum Başkanları:
Emine DERVİŞ, Mehmet MELİKOĞLU
09:00 - 09:15 Büyük taklitçi-Sarkoidoz
Emine TAMER
Viral ekzantem mi makülopapuler ilaç erüpsiyonu mu? Nasıl ayırt edelim?
Hülya CENK
09:15 - 09:30 Dirençli likenoid dermatozlar
Özge Sevil KARSTARLI
DRESS‘te tanı ve tedavi     
Selma EMRE
09:30 - 09:45 Morfea-Tanı, takip, tedavi
Mahizer YALDIZ
AGEP mi, püstüler psoriazis mi?
Algün POLAT EKİNCİ
09:45 - 10:00 Epidermolizis bülloza – yeni ve eski-tedavide neler var?
Ahmet METİN
Kemoterapi ile ilişkili ilaç reaksiyonları
Leyla BAYKAL SELÇUK
10:15 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:45 GEBELİKTE DERİ HASTALIKLARI
Oturum Başkanları:
Ahmet Yaşar TURANLI, İlkin ZİNDANCI
YARA OTURUMU
Oturum Başkanları:
Şevki ÖZDEMİR, Nuran ALLI
10:30 - 10:45 Gebelik ve topikal tedaviler
Demet ÇİÇEK
Bacak ülserlerine yaklaşım
Mehmet YILDIRIM
10:45 - 11:00 Gebelik ve sistemik tedaviler
Hatice UCE ÖZKOL
Yara örtüleri       
Habibullah AKTAŞ
11:00 - 11:15 Gebelik dermatozları
Bahar SEVİMLİ DİKİCİER
Lenfödeme yaklaşım
Asena Çiğdem DOĞRAMACI
11:15 - 11:30 Gebe zor olgular Pyoderma gangrenosum     
Demet KARTAL
Gebelik ve melanom
Ceylan AVCI
Gebelik ve psoriazis
Fatmagül GÜLBAŞARAN
Gebelik ve ürtiker
Havva KAYA AKIŞ
11:30 - 11:45 Tartışma Tartışma
11:45 - 12:30 Kapanış  
ÖNEMLİ TARİHLER