Bildiri GönderimiSon Bildiri Gönderim Tarihi: 15 Haziran 2024
 • Bildiri özetleri, başlık ve yazar isimleri hariç, 500 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Bildiri özetinde kullanılan yazı karakteri, 10 punto büyüklüğünde ve Times New Roman karakterinde olmalı, özet, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Bildiri başlıkları büyük harfler ile yazılmalıdır.
 • Araştırma özetlerinin Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, olgu özetlerinin ise Giriş ve Amaç, Olgu, Sonuç bölümlerinden oluşturulması gerekmektedir.
 • Özet başlığı, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
 • Bildiri özeti içeriğinde yer alan bilinenler dışındaki kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde uzun yazılmalı, ardından bir parantez açılarak kısaltma belirtilmelidir.
 • Gönderilmiş olan bildiri özetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, özetin, aşağıda belirtilen ve evrensel olarak kabul görmüş prensipler dikkate alınarak hazırlanmış olması gerekmektedir.
 • “Bildiri”, sunulması planlanan çalışmanın/olgunun özenle hazırlanmış bir özetidir. Özet, sözcük sınırları içinde kalmak koşuluyla olabildiğince ayrıntılı olmalı, araştırmalarda, analizi yapılan tüm verilerin, rakamsal ve istatistiksel sonuçlarını içermeli, çalışmanın en önemli mesajlarını ve mevcut literatüre katkısını vurgulamalıdır.
 • Bildiriler gönderildiği şekli ile basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.
 • Bildiri özetlerinde ilaç ismine yer verilecekse, jenerik isimler yazılmalı, ilaç firması ismi yer almamalıdır.

TDD Bildiri Ödülleri

32. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde sunulacak olan bildirilerden, Bildiri Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan bildiriler Türk Dermatoloji Derneği tarafından ödüllendirilecektir.

Destek ve Başvuru Koşulları

 1. Başvurmanın ön koşulu Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmak ve aidatını yatırmış olmaktır.
 2. Başvurular, kongre bildirisi gönderimi sırasında online olarak yapılacaktır.
 3. Başvuranlar, herhangi bir yerden kongreye katılım konusunda mali destek almadıklarına ilişkin yazıyı onaylayacaklardır.
 4. Değerlendirme, Kongre düzenleme kurulunun TDD-YK üyeleri tarafından yapılacaktır.
 5. Araştırma görevlileri başvuruda ve sıralamada öncelikli olacaklardır.
 6. Araştırma bildirileri başvuruda ve sıralamada öncelikli olacaklardır.
 7. Destek sözel bildiri veya poster tartışması sunucularına sağlanacaktır.
 8. Sözel bildirilerle katılanlar önceliklidir. Başvuruların çok olması halinde kongre bilimsel değerlendirme kurulunun bildirilere verdiği puanlar göz önüne alınacaktır.
 9. Başvuruların dolmaması halinde poster sunumlarında ilk isimle başvuranlar değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Ödüle aday olacak çalışmalar Türkiye’de gerçekleştirilmiş olmalı ve Türkçe sunulmalıdır.
Araştırma nitelikli tüm çalışmaların ETİK KURUL ONAYI'nın alınmış olması ZORUNLUDUR.
Tüm çalışmalar ödül değerlendirmesine alınmayacak olup, yalnızca yazarlarının ÖDÜL BAŞVURUSU yaptığı çalışmalar ödül için değerlendirilecektir. Bu nedenle yazarlar bildiri başvurusunda bulunurken çalışmalarının ödül için değerlendirilip değerlendirilmemesi konusundaki tercihlerini BELİRTMELİDİR.

Sözel (Araştırma) Bildiri
1. 15.000 TL
2. 12.500 TL
3. 10.000 TL

Poster (Araştırma) Bildiri
1. 12.500 TL
2. 10.000 TL
3. 7.500 TL

Poster (Olgu) Bildiri
1. 7.500 TL
2. 6.000 TL
3. 4.000 TL

ÖNEMLİ TARİHLER